dilluns, 13 novembre 2017

El passat dijous 2 de novembre es va dur a terme la signatura del Conveni col·lectiu interprovincial del sector de la industria d’hostaleria i turisme de Catalunya, entre els representants sindicals de la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum de l’UGT (FeSMC-UGT) i la Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya (ConfeCat). Els aspectes principals […]

divendres, 23 juny 2017

El programa “Joves per l’Ocupació” que promou el Servei Català d’Ocupació posa a disposició dels empresaris de la comarca una nova fornada de joves entre 16 i 25 anys que han completat el curs “Iniciació a les tasques bàsiques de restaurant i bar amb francès. Un curs amb un total de 235 hores de formació. […]

dilluns, 12 juny 2017

L’Associació d’Hostaleria posa a disposició dels professionals de l’hostaleria de la comarca un curs per conèixer les al·lèrgies i les intoleràncies provocades per determinats aliments. Aquest curs s’adreça a professionals del ram (propietaris o directius d’hotels i restaurants, treballadors, etc.) i vol proporcionar tota la formació necessària i que cal tenir en compte per informar […]

divendres, 31 març 2017

En el DOGC número 7340, del 30 de març, s’ha publicat la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid […]

divendres, 24 febrer 2017

Nota de premsa emesa per PIMEC amb motiu de l’aprovació al Congrés dels Diputats de la Proposició no de Llei (PNL) sobre la creació del contracte de potència estacional. La PNL presentada, a proposta de PIMEC, insta al Govern de l’Estat a crear un contracte de potència estacional, que permeti la variació en la potència […]